Maturitní zkoušky - jednotné zkušební schéma
30.7.2023

Jednotné zkušební schéma didaktických testů podzimních maturitních termínů.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat od pondělí 4. září do středy 6. září 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2023.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  DATUM KONÁNÍ  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 
Český jazyk a literatura 4. září 2023 12:00 85 min.
Matematika 5. září 2023 8:30 135 min.
Francouzský jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Anglický jazyk 5. září 2023 12:30 110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující 6. září 2023 13:00 150 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.