Krajské kolo SOČ
6.5.2024

Na krajském kole Středoškolské odborné činnosti, konaném na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě, jsme předvedli naši novou unikátní výukovou pomůcku, u které budou moci žáci automobilních oborů nahlédnout do míst, která jsou běžnému řidiči skryta. I když jsme nepostoupili do celostátního kola, pro nás to byl i přesto velký úspěch. Velmi děkujeme žákům třídy 4.T za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí u maturitních zkoušek.