Kariérové poradenství
26.1.2022

Cílem setkání bylo zamyslet se nad nejdůležitějšími životními a pracovními hodnotami, které mezi sebou žáci třídy 3.U vzájemně sdíleli. Dále si vytvořili své vlastní portfolio dovedností, které vede studenty k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky vlastního učení, podporuje sebereflexi a sebepoznání žáků, a tím zkvalitňuje proces jejich rozhodování o další vzdělávací a pracovní dráze. Posiluje motivaci žáků k učení a jejich zodpovědnost za vlastní odborný i osobní rozvoj.