Informace pro uchazeče v 2. kole a 3. kole
22.5.2023

Datum odevzdání přihlášek v daných oborech vzdělání:

 • Informační technologie, Autotronik, Mechanik seřizovač - 19. 5. 2023.
 • Obráběč kovů, Truhlář - 26. 5. 2023.
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva - 26. 5. 2023.

Školní příjímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky v oborech vzdělání Informační technologie, Autotronik a Mechanik seřizovač:

 • Úterý 30. 5. 2023, matematika v 8.00 hodin, český jazyk a literatura v 10.30 hodin na Soukenické 2458/21C, Krnov.
 • Pouze pro uchazeče, kteří nedoložili výsledky jednotné přijímací zkoušky nebo
 • Menšího počtu bodů než 10 v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury nebo matematiky, uchazeč koná školní přijímací zkoušku z té části, v které neuspěl z hlediska hranice úspěšnosti.
 • Ředitel školy stanovuje ve školní přijímací zkoušce hranici úspěšnosti 10 bodů včetně z hodnocení testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů včetně z hodnocení testu z matematiky.

Talentová zkouška oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování dřeva:

 • Úterý 30. 5. 2023 v 9.00 hodin na Soukenické 2458/21C, Krnov.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

 • Informační technologie, Autotronik, Mechanik seřizovač - čtvrtek 1. 6. 2023 v odpoledních hodinách.
 • Obráběč kovů, Truhlář - pondělí 29. 5. 2023
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva - čtvrtek 1. 6. 2023.

Předpokládané počty přijatých uchazečů se mohou lišit v závislosti na aktuálním počtu volných míst v daných oborech vzdělání, mohou být vyšší než ve vyhlášených kritériích.