Informace pro přijaté a nepřijaté žáky
2.5.2023

Blahopřejeme Vám k přijetí ke studiu na naší škole. Pokud jste přijati a vybrali jste si naši školu, postupujte prosím podle dalších kroků. Těm, kterým to nevyšlo, sledujte aktuální informace.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek odevzdejte do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na studijní oddělení na ulici Soukenická 2458/21C. Originál doneste osobně, vhoďte do schránky nebo zašlete poštou na adresu školy:

  • obory vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Truhlář do 9. května 2023.
  • obory vzdělání Autotronik, Informační technologie, Mechanik seřizovač do 15. května 2023.

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Do 3 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí v případě překročení kapacity, nikoliv nesplnění kritérií přijímacího řízení: ZDE.

VOLNÁ MÍSTA A VYHLÁŠENÍ 2. KOLA

Sledujte aktuality.

2. kolo pro obory vzdělání s výučním listem (Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Truhlář)  bude vyhlášeno nejdříve 10. května 2023 dle volných míst.

2. kolo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (Autotronik, Informační technologie, Mechanik seřizovač)  bude vyhlašováno průběžně dle aktuálních volných míst. Kritéria přijímacího řízení budou stejná. Nutno doložit výsledky jednotné přijímací zkoušky, popř. znovu vykonat tentokrát školní přijímací zkoušku.

STRAVA A UBYTOVÁNÍ

Pokud máte zájem o ubytování na našem domově mládeže, prosím vyplňte přihlášku, podepište a zašlete poštou na adresu: Domov mládeže, Opavská 49, 794 01 Krnov, popř. doneste se zápisovým lístkem nebo vyplňte na studijním oddělení. Stejně tak, pokud se chcete stravovat ve školní jídelně – buď jen obědy, nebo celodenní strava (pro ubytované), vyplňte přihlášku ke stravování, podepište a zašlete emailem nebo poštou, popř. doneste se zápisovým lístkem nebo vyplňte na studijním oddělení nejpozději do 11. června.

Formuláře přihlášek:

  • Domov mládeže: ZDE.
  • Školní jídelna: ZDE.

BUDEME V KONTAKTU

V červnu, popř. začátku července od nás dostanete dopis s dalšími informacemi k začátku školního roku a o adaptačních kurzech. Sledujte prosím aktualizované informace na našem webu. Dále nás můžete sledovat také na Facebooku a Instagramu.

VAŠE DOTAZY A KONTAKTY PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ

S dotazy se obracejte na studijní oddělení: tel: 554 637 151 p. Smějová, email: info@sspkrnov.cz

Adresa školy pro zasílání dokumentů: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21C, Krnov, 794 01.

Na tento kontakt prosím nahlaste jakékoli změny týkající se žáka nebo zákonného zástupce – např. změna bydliště, telefonický kontakt, změna studia