Provoz školy od 25. 11. 2020
21.11.2020

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: zde.

Informace k provozu škol a školských zařízení od středy 25. listopadu a pondělí 30. listopadu: zde.

Opatření PES pro oblast školství: zde.

Roušky všude, dodržujeme rozestupy a mytí rukou.


Od středy 25. listopadu:

 • Prezenčně závěrečné ročníky (2. P, 3. B, 3. UM, 4. A, 4. E, 4. T, 4. U).
 • Ostatní třídy zatím distančně.
 • Prezenční praktické vyučování (odborný výcvik) do skupiny 20 žáků.

Třídní schůzky - středa 25. listopadu:

 • Zákonní zástupci mohou informace o docházce a hodnocení získat prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine, emailu jednotlivých vyučujících nebo schůzky pomocí MS Teams.
 • Anonymní sebehodnocení žáků bude uzavřeno v úterý 24. 11., děkujeme za vyplnění, výsledky využijeme.
 • Pozor na účast v distanční výuce, je povinná, zatím orientační hodnocení, až se prezenčně uvidíme, určitě zlepšíte:).

Maturitní zkoušky:

 • Přihlášky do 1. prosince 2020.
 • Nahlaste třídním učitelům vaše maturitní předměty.
 • Otevření projektu MZ2021 v IS CERTIS ve čtvrttek 19. 11. 2020.
 • Výsledkový portál žáka: zde, zprovozněn k registraci od 4. 1. 2021, jeho prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Závěrečné zkoušky - opravné:

 • Mohou se konat s režimovými opatřeními, termíny zde.

Školní jídelna:

 • Vaříme, nutno se přihlásit k odběru stravy.
 • Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

Domov mládeže:

 • Pro žáky v prezenční výuce a pro žáky, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.

Děkujeme, že to s námi zvládáte!

Hodně zdraví přeje SŠP Krnov.