Informace k přijímacímu řízení + náhradní termín + zpětvzetí zápisového lístku!
10.5.2021

Informace k možnosti konat přijímací zkoušky v náhradním termínu a zpětvzetí zápisového lístku: zde.

  • stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pondělí 3. května 2021
  • 2. termín: úterý 4. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 2. června 2021
  • 2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Časové schéma: zde.


Testování a mimořádná opatření:

Mimořádné opatření k přijímacím zkouškám: zde.

Opatření obecné povahy - dodatek: zde.

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021: zde.

Osobní údaje:

Metodika - Přijímací zkoušky: zde.

Informační memorandum - Uchazeči o střední vzdělávání - Covid: zde.


Termín vyhlášení výsledků bude: 19. května 2021!!!

Odevzdání zapísového lístku: 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


Metodiky a aktuální informace naleznete zde:

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Metodika k příjímacím zkouškám: zde.

Opatření obecné povahy: zde.


Rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky

Ředitel střední školy rozhodl o nekonání jednotné příjímací zkoušky na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu podaných přihlášek, které nepřevyšují předpokládaný počet přijímaných uchazečů v těchto oborech vzdělání:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 64-41-L/51 Podnikání

Jednotná přijímací zkoušky se bude konat v těchto oborech vzdělání:

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 39-41-L/01 Autotronik

Další informace na záložce Studium - Příjímací zkoušky: zde.


Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021

Centrum připravilo pro uchazeče, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, průvodce, ve kterém naleznou souhrn nejdůležitějších informací o jednotné přijímací zkoušce, které je dobré znát ještě před jejím konáním. 

Kromě přehledu nejdůležitějších změn, které byly pro letošní školní rok přijaty v souvislosti s vývojem epidemické situace a přetrvávající distanční výukou ve školách, průvodce přináší také souhrn užitečných doporučení pro konání didaktických testů nebo odkazy na testy z předchozích let a průvodce jejich řešením. Uchazeči v průvodci naleznou rovněž návod, jak správně vyplňovat záznamový arch, nebo přehled ukázkových úloh, které se v testech pravidelně objevují, a způsob jejich hodnocení.

Jednotná přijímací zkouška se ve školním roce 2020/2021 uskuteční ve dnech od 3. do 6. května 2021. Ředitelé škol obdrží výsledky zkoušky 19. května 2021. Náhradní termíny zkoušky pro uchazeče, kteří se omluví z konání v řádném termínu, proběhnou 2. a 3. června 2021. Výsledky z náhradních termínů budou předány ředitelům škol 14. června 2021.