Informace k přijímacímu řízení
19.3.2021

Veškeré informace jsou již aktualizované na našich webových stránkách.

Rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky

Ředitel střední školy rozhodl o nekonání jednotné příjímací zkoušky na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu podaných přihlášek, které nepřevyšují předpokládaný počet přijímaných uchazečů v těchto oborech vzdělání:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 64-41-L/51 Podnikání

Jednotná přijímací zkoušky se bude konat v těchto oborech vzdělání:

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 39-41-L/01 Autotronik

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pondělí 3. května 2021
  • 2. termín: úterý 4. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 2. června 2021
  • 2. termín: čtvrtek 3. června 2021

V nejbližší době dostanete informace s vašim registračním číslem. Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce budou zaslány později (pouze pro obory vzdělání Informační technologie a Autotronik, 14 dní před konáním).


Termín vyhlášení výsledků bude: 19. května 2021.

Odevzdáí zapísového lístku: 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


Metodiky a aktuální informace naleznete zde:

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Metodika k příjímacím zkouškám: zde.

Opatření obecné povahy: zde.

Úprava termínu a časové schéma: zde..