Firemní škola

Firemní škola
10.3.2019

Hlavní myšlenkou programu FIREMNÍ ŠKOLA je finanční podpora konkrétních žáků středních škol konkrétními firmami jako jejich budoucími potencionálními zaměstnavateli. Dojde k navázání vzájemné spolupráce a postupnému zapojování konkrétních žáků do pracovního procesu v konkrétních firmách na pozicích odpovídajících jejich vzdělání a schopnostem. Konkrétní žák tak může dostat příležitost nejen navázat kontakty a seznámit se s prostředím firmy, ale získat i jedinečnou podporu.

 

V první fázi, ve školním roce 2018/19, se z členů Okresní hospodářské komory Bruntál do projektu zapojí šest průmyslových podniků:

Pokud se program FIREMNÍ ŠKOLA osvědčí, je plánováno jeho rozšíření mezi ostatní zájemce z řad členských firem Okresní hospodářské komory Bruntál.

 

Postup, kterým se žák může zapojit do programu Firemní škola:

  1. Žák vyplní přihlášku do programu FIREMNÍ ŠKOLA (přihláška ke stažení na www.ohkbruntal.cz nebo na webových stránkách střední školy) a odevzdá ji řediteli školy.

  2. Firmy si z přihlášených uchazečů vyberou kandidáta/y, kterému by chtěly nabídnout motivační příspěvek; proběhne pohovor zástupce firmy s žákem.

  3. Na základě výsledku pohovoru se rozhodne o uzavření smlouvy mezi žákem a firmou na poskytování pravidelného měsíčního motivačního příspěvku po dobu, kdy je žák řádně zapsán k prezenčnímu dennímu studiu na střední škole.

Typ Název Velikost Stáhnout
FIREMNÍ ŠKOLA_informace pro školy_web.pdf
216,0 KiB