Filmové představení J. A. Komenský
21.11.2022

16.11. se třídy 1.I, 1.T, 2.I, 2.T, 3.I, 3.U, 4.E a 4.M zúčastnili filmového představení, které bylo věnováno učiteli národů Janu Amosi Komenskému. Žákům bylo představeno jednak jeho stěžejní dílo Labyrint světa a ráj srdce, jednak se dozvěděli některé zajímavosti z osobního života spisovatele.