Exkurze žáků 3.T oboru Autotronik na VŠB TU Ostrava
6.5.2024

Žáci měli jedinečnou příležitost navštívit Fakultu materiálově technologickou na Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava. Cílem exkurze bylo seznámit se s oborem materiály a technologie v automobilovém průmyslu a získat praktické poznatky z této oblasti.
Exkurze začala uvítáním ze strany výzkumných pracovníků fakulty, kteří představili hlavní oblasti výzkumu a vývoje na této špičkové instituci. Žáci měli možnost nahlédnout do moderních laboratoří vybavených nejnovější technologií, které slouží k výzkumu a testování materiálů používaných v automobilovém průmyslu.
Během prohlídky laboratoří si žáci vyslechli zajímavá vysvětlení o výrobních procesech, vlastnostech materiálů a jejich aplikacích v automotive sektoru. Zvláštní pozornost byla věnována inovativním materiálům, jako jsou kompozitní materiály, které nacházejí stále širší uplatnění v moderních automobilech.
Další částí exkurze byla návštěva výzkumného centra, kde žáci mohli vidět ukázky experimentů a projekty, na kterých pracují studenti a výzkumní pracovníci fakulty. Diskuze s odborníky a studenty fakulty poskytla žákům cenné informace o studiu na vysoké škole a možnostech kariérního růstu v oboru materiálů a technologií v automobilovém průmyslu.
Exkurze na Fakultu materiálově technologickou na VSB-TU Ostrava byla pro žáky 3.T oboru Autotronik nejen inspirativní, ale také praktickou příležitostí k rozvoji jejich profesních zájmů a budoucí kariéry v oblasti automotive průmyslu.