Exkurze - Muzeum v Bruntále

Exkurze - Muzeum v Bruntále
3.6.2019

Dne 31.5. žáci třídy 1. U navštívili Muzeum v Bruntále. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s historií regionu, muzea a rozšíření teoretických a praktických znalostí a dovedností v oblasti restaurování a konzervování.