Exkurze knihovna

Exkurze knihovna
13.6.2019

Ve středu 12.6. navštívila třída 2.U Městskou knihovnu v Krnově. Kromě historie samotné knihovny se žáci mohli seznámit s jednotlivými odděleními, možnostmi výpůjček i s fungováním knihovny jako organizace, která se zapojuje do kulturního dění regionu.