Exkurze IT na Slezské univerzitě v Opavě

Exkurze IT na Slezské univerzitě v Opavě
10.2.2019

Dne 6.2.2019 jsme využili nabídky Slezské Univerzity Opava - Ústavu informatiky - k exkurzi, které se zúčastnilo 14 žáků oboru Informační technologie z 2.E, 3.E, 4.E naší školy. Po přivítání jsme v úvodu byli seznámeni s možnostmi studia a nabízenými obory a formami. Následovala interaktivní odborná přednáška na téma „Mediální gramotnost“. Po přesunu do prostor laboratoří robotiky nám byli prakticky v činnosti představeni roboti používání při výuce robotiky. Následovala návštěva Ústavu historických věd, kde Ústav informatiky pořádal výstavu historie výpočetní techniky pod názvem „Retrobajty“. Součásti výstavy byla přednáška, která mapovala vývoj informačních technologií od 12. století až po současnost. Následovala komentovaná prohlídka jednotlivých exponátů od prvních kalkulaček, prvních počítačů ze 70. let minulého století dostupných pro první nadšence, historických obřích disků, přes první PC až k vývojové řadě notebooků. Některé z vystavovaných exponátů byly v provozu a studenti si tak mohli vyzkoušet práci v DOSu, WIN95, textovém editoru T602, první WIN okna a hry dostupné v těchto operačních systémech. Po čtyřech hodinách pobytu na univerzitě si žáci odnesli informace, dojmy a zkušenosti, které by jim mohly usnadnit rozhodování o jejich dalším studiu.