Exkurze do židovské synagogy

Exkurze do židovské synagogy
24.6.2019

Místo klasické dvouhodinovky dějepisu v parné učebně strávila 19. 6. 2018 třída 1. U poučných a snad i příjemných 70 minut v židovské synagoze v Krnově. Studenti se dozvěděli zajímavé informace nejen o osudech Židů, ale i o historii zdejší synagogy. Pohotový a fundovaný pan průvodce Tomáš Sedlák zodpověděl i řadu dotazů týkajících se zvyků a života současných židovských komunit.