Exkurze Dlouhé stráně

Exkurze Dlouhé stráně
15.5.2019

V úterý 14.5.2019, kdy vládu nad počasím pevně převzal ledový muž Bonifác, navštívily třídy 2.B a 3.B oborů Obráběč kovů a Truhlář přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, a to v rámci projektu OKAP. Exkurze měla doplnit teoretickou výuku žáků, seznámit je s regionálními institucemi a praktickými poznatky z oboru enviromentální výuky, ekologie a ochrany životního prostředí.