Erasmus+ Maďarsko
13.12.2021

V rámci programu Erasmus+ má 12 žáků a žákyň naší školy oborů Mechanik seřizovač, Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Informační technologie možnost nahlédnout do maďarských firem zaměřených na stejný obor, jako naši žáci studují. Někteří 14 dní pracují přímo v tamní firmě, někteří vzhledem k epidemiologickým opatřením pracují na home office. Všichni však mají možnost ověřit své odborné znalosti a vědomosti získané v rámci teoretické i praktické výuky svého oboru, rozšířit je a naučit se i něčemu novému či podívat se na některé úkony v praxi. Zároveň je pobyt skvělou příležitostí procvičit si angličtinu, a to i na odborné úrovni. Kromě těchto zkušeností mají žáci možnost prohlédnout si i hlavní město Maďarska Budapešť, a to v období adventního času, kdy je město bohatě zdobeno vánočními motivy. Stáž mohou studenti absolvovat díky organizační pomoci Domu zahraničních služeb a finančnímu grantu poskytnutému EU.