Erasmus+
23.1.2019

První dva únorové týdny se osm žáků naší školy oboru Mechanik seřizovač zúčastní zahraniční stáže ve Vídni v rámci projektu Erasmus+. Žáci získají mezinárodní zkušenost ze stáže v rakouské firmě, kterou využijí v dalším studiu i v následném období po škole, a zvýší své jazykové kompetence. Zároveň nabydou nových odborných poznatků, poznají nové technologie, díky připravenému kulturnímu programu se seznámí s některými vídeňskými památkami, budou reprezentovat naši školu a Českou republiku v zahraničí.
Mgr. Hana Brdová