Dvoudenní výjezdní kurz pro žáky

Dvoudenní výjezdní kurz pro žáky
22.5.2019

Ve dnech 16. a 17. května 2019 se pět žáků učebního oboru Truhlář zúčastnilo Dvoudenního výjezdového kurzu pro žáky prvních ročníků v rámci projektu OKAP. Obsah kurzu byl zaměřen na celoživotní učení a žáka i mimo školu, práci s osobními příběhy žáků, mapování individuálních potřeb a vnitřní motivaci žáků či práci s postoji. Žáci byli motivováni k co nejlepšímu dokončení studia s vědomím, že mohou získat odpovídající uplatnění na trhu práce. V krásném a atraktivním přírodním prostředí řeky Moravice u penzionu Davidův mlýn probíhaly různorodé aktivity, které vyžadovaly fyzické i psychické výkony se zaměřením na týmovou práci. Účinná byla společná sezení v kruhu s cílem si myšlenkově ujasňovat a pro ostatní formulovat své motivace, tužby, názory, v čemž jim pomáhal i jejich třídní učitel Ing. Ivo Jarka. Žáci odjížděli plni dojmů.