Dvoudenní exkurze ve Škoda auto Mladá Boleslav
2.5.2023

Celkem 45 žáků z oborů autotronik a mechanik opravář motorových vozidel se v tomto roce již podruhé vydalo do Mladé Boleslavi obohatit výuku na rozšířených exkurzích u největšího výrobce automobilů v ČR. První den nás průvodkyně vzaly do motorárny, svařovny a lisovny a druhý den bylo na programu zhlédnutí muzea a depozitáře. Po exkurzích si ti aktivnější nasedli do nejnovějších vozů v zákaznickém centru nebo si vyzkoušeli jízdu autem ve virtuální realitě. Nyní mají žáci o komplexní výrobě automobilů jasnou představu. Navíc si při exkurzích procvičili a prohloubili odbornou anglickou slovní zásobu a zlepšili třídní vztahy. Po dlouhé náročné cestě a exkurzi mohli v pár hodinách volného času zrelaxovat u minigolfu či si zahrát fotbal v areálu u ubytování ve Famozclub Zvířetice. Nutno dodat, že většina nákladů byla pokryta díky projektu OKAP II v Moravskoslezském kraji.