Dovednostní workshopy
31.10.2022

Díky projektu OKAP II se v naší škole v měsíci říjnu uskutečnily Dovednostní workshopy, kterých se zatím zúčastnily ZŠ Smetanův okruh a ZŠ Dvořákův okruh Krnov.
Žákům devátých tříd byly představeny obory vzdělání (budoucí povolání) v prostředí naší školy. Pod vedením učitelů teoretické výuky a učitelů odborného výcviku nahlédli do náplně výuky odborných předmětů v odborných učebnách, bylo jim ukázáno budoucí možné uplatnění na trhu práce.
Takto koncipovaný den kariérového poradenství si chválí nejen výchovní – kariéroví poradci ZŠ, ale i samotní žáci 9. tříd i díky tomu, že vidí reálné propojení teoretické výuky s praktickým uplatněním.