Dovednostní workshop - ZŠ Smetanův okruh

Dovednostní workshop - ZŠ Smetanův okruh
22.10.2019

Již druhý školní rok pořádáme Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli v rámci projektu OKAP. Žáci 9. tříd ZŠ Smetanův okruh navštívili SŠP Krnov dne 21. 10. 2019. Jejich program je již několik let prověřený zkušenostmi a dříve byl znám pod názvem Řemeslné dny, který stále používáme jako pracovní název. Žáci se během něho seznámí s obory, které mohou studovat na naší škole, prohlédnou si školu a pak pod vedením učitelů teoretické výuky a učitelů odborného výcviku nahlédnou do náplně výuky odborných předmětů v odborných učebnách. OKAP nám umožnil rozšířit tento projekt o návštěvu v krnovských strojírenských firmách Bašista. Takto koncipovaný den kariérového poradenství si chválí nejen výchovní – kariéroví poradci ZŠ, ale i samotní žáci 9. tříd. Teoretická výuka se jim propojí s uplatněním na trhu práce. Náš program jim také dává možnost utřídit si představy o jejich budoucím středoškolském studiu.