Dovednostní workshop - ZŠ Dvořákův okruh

Dovednostní workshop - ZŠ Dvořákův okruh
1.11.2019

Další školou, která se tento školní rok zúčastnila akce Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli v rámci projektu OKAP, byla ZŠ Dvořákův okruh, která navštívila naši školu 22. 10. 2019. Žáci se seznámili s obory, které mohou studovat na naší škole, prohlédli si budovu školy i její vybavení a pak pod vedením učitelů teoretické výuky a učitelů odborného výcviku nahlédli do náplně výuky odborných předmětů v odborných učebnách. OKAP také umožnil deváťákům návštěvu krnovské strojírenské firmy Kalinowski.