Digitalizujeme školu
7.10.2023

V rámci Národního plánu obnovy pro školy jsme zakoupili digitální učební pomůcky, konkrétně 15 ks brýlí pro virtuální realitu. Nákup VR brýlí představuje inovativní krok směrem k modernizaci výuky. Tato technologie umožňuje žákům zcela nový způsob interakce s učivem.
VR brýle mohou být využity v technických předmětech, kde umožňují žákům prozkoumávat virtuální prostření běžně přístupné pouze přes monitor počítače.
Umělecké a kreativní předměty také mohou těžit z VR technologie, kdy žáci mohou vytvářet virtuální umělecká díla a projekty. S tímto moderním technologickým nástrojem jsme připraveni na výzvy digitálního věku a rozšiřujeme možnosti vzdělávání naší školní komunity.