Den otevřených dveří
31.10.2022

Program Dne otevřených dveří 9. listopad 2022, 14,30 – 17 hod
Zveme širokou veřejnost (nejen žáky 9. a 8. tříd ZŠ s rodiči, ale i ostatní zájemce, kteří se chtějí podívat na současné trendy ve výuce technických a uměleckých oborů) na prohlídky budov Střední školy průmyslové, Krnov, které se nacházejí na ulicích Soukenická a Opavská v Krnově. Provázet vás budou studenti a učitelé SŠP Krnov.
Budova Soukenická 2458/21c:
Obor Truhlář
dílna 112: ukázka výuky, žáci a učitel OV Binar H.

Obor Obráběč kovů
dílna 108: ukázka výroby na CNC strojích v praxi, učitel OV Spurný J.
Učebna 210: vytváření modelů konstrukčních prvků na PC v programu Solidworks, žáci a učitel Ing. I. Jarka

Obor Mechanik seřizovač
dílna 130: ukázka CNC programování v praxi, učitel OV Žáček J.
učebna 212: základy automatizace a robotiky pro obor Mechanik seřizovač, učitel Ing. Škrla D.

Obor Informační technologie
Učebna 208: skládání PC, virtuální realita, ukázka Apple HomeKit, učitel Mgr. A. Pindur

Obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Učebna 311: ukázky výrobků z odborného výcviku a seznámení s odbornými předměty, učitelé Ing. L. Jurášková a J. Tomčalová

Obor Uměleckořemeslné zpracování textilu
Učebna 219: prezentace na téma Cirkulární móda, upcyklace, recyklace v 15 hod
Prezentace na téma Historie textilních továren v Krnově a jejich současné využití v 16 hod
Učebna 217: Umělecké textilní dílny: ukázky textilních technik - tkaní na rámu a na stavu
učitelka Ing. M. Kvapilová


Budova Soukenická 27:

Obor Uměleckořemeslné zpracování textilu
Umělecké textilní dílny: ukázky textilních technik - tkaní na rámu a na stavu, paličkování, šití na šicím a vyšívání na vyšívacím stroji, zpracování odpadu, výstava prací studentek, učitelky Staňková R., Škanderová V.


Budova Opavská 34 - budova teoretické výuky:

Obory Automechanik a Autotronik
prohlídka budovy výuky teoretických předmětů, seznámení s obory, seznámení s výjezdy v rámci projektu Erasmus

Budova Opavská 49 – budova dílen a Domov mládeže

Dílny: Obory Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel
-prohlídka areálu dílen, seznámení s obory Automechanik + Autotronik (více informací Petr Kelemen)
-prezentace závodního speciálu, který prezentuje školu na automobilových soutěžích - dílna D57
-možnost vyzkoušení si jízdy osobním automobilem na trenažéru v AŠ - učebna D5
-prezentace zástupce možných budoucích zaměstnavatelů a dlouhodobého partnera školy firmy ADIV s.r.o. Opava v prostorách praktického vyučování
Opavská

Domov mládeže
prohlídka a informace o možnostech ubytování