Další aktivita OKAP

Další aktivita OKAP
3.4.2019

Dne 3. 4.2019 se konala na naší škole další aktivita projektu OKAP - "Podpora polytechnického vzdělávání - Spolupráce ze ZŠ, sdílení učeben, dílen a laboratoří", během které nás navštívilo 25 žáků ZŠ Smetanův okruh Krnov a jejich pedagogové. Žáci byli rozděleni do odborné učebny oboru Mechanik seřizovač, dílny textilní a dřevozpracující, ve které řešili praktické úkoly a popř. si vyrobili jednoduchý výrobek - hlavolamy ze dřeva. V odborné učebně si pomocí počítačového programu očíslovali hrací kostku. V textilní dílně nejprve vyrobili kruhovou šablonu, pomocí které zhotovili bambulky. Bambulky pak zavěsily na kovové karabinky. Všechny skupiny také pracovaly s technickými výkresy. Díky těmto aktivitám získávají žáci a pedagogové ZŠ možnost vyzkoušet si správné technologické operace práce, zkusí si praktické úkoly v prostředí, kterým ZŠ nedisponuje. Dále tyto aktivity dají žákům ZŠ příležitost získat praktické informace, které jim umožní jednodušší přechod na SŠ a jejich úspěšný start na SŠ a sníží počet odchodů ze středního vzdělávání či motivuje žáky studovat technické obory.