Čtenářský klub

Čtenářský klub
21.11.2019

Čtenářský klub se v novém složení schází opět jednou měsíčně. Vzájemně se obohacujeme o literární zážitky a čtenářské zkušenosti jak z individuální četby, tak z děl, která žáci volí k maturitní zkoušce. V letošním roce už máme k dispozici i stolní hry, jež by měly nejen pobavit, ale i rozvíjet slovní zásobu a obecně jazykovou obratnost.