Beseda se studentem Univerzity obrany
13.11.2023

Těší nás, že i letos navštívil naši školu náš bývalý student Jirka Weiss, který nyní studuje Univerzitu obrany a připravil besedu pro studenty maturitních ročníků. Beseda byla organizována s cílem informovat žáky o různých možnostech povolání v oblasti obrany a bezpečnosti. Odborník z Univerzity obrany sdílel své znalosti a zkušenosti s žáky a odpovídal na jejich otázky. Během besedy byly prezentovány různé oblasti, ve kterých lze nalézt zaměstnání v sektoru obrany. Patřily sem například vojenská kariéra, kybernetická bezpečnost, výzkum a vývoj obranných technologií, logistika a další. Celá beseda byla pro studenty velmi inspirativní a poskytla jim přehled o různých možnostech, které mají v oblasti obrany a bezpečnosti.