Beseda s Úřadem práce
4.4.2023

Žáci 3. ročníků oboru Truhlář a Obráběč kovů se zúčastnili poslední týden v březnu besedy s odbornou pracovnicí na kariérové poradenství z Úřadu práce. Žáci byli seznámeni se způsoby vyhledávání vhodných pracovních příležitostí, s Integrovaným portálem MPSV, dále s orientací v nabídkách práce a v požadavcích zaměstnavatelů.