Beseda s bývalými studenty
25.1.2023

Po dvou letech se naši úspěšní absolventi oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva Petra a Patrik vrátili do naší školy a podělili se o své zkušenosti se studiem na vysokých školách.
Školu navštívili 24.1. a žákům druhého a třetího ročníku uměleckých oborů nastínili další možnosti studia po získání maturitní zkoušky. Naši studenti se dozvěděli, že mohou studovat svůj obor na vysokých školách, např. na Mendlově univerzitě v Brně, ale také že mohou zvolit i pedagogické zaměření na Ostravské univerzitě nebo ekonomické zaměření na Slezské univerzitě v Karviné.
Hojné dotazy na závěr prezentace svědčily o tom, že tato problematika studenty velmi zajímá.