Beseda Křeslo pro hosta

Beseda Křeslo pro hosta
3.1.2020

V předvánoční atmosféře uspořádali studenti uměleckých oborů 3.U akci pracovně nazvanou "Křeslo pro hosta". Studenti si pozvali třídní učitelku Ing. Martinu Kvapilovou a učitelku anglického jazyka Mgr. Janu Konečnou. Moderátor - spolužák nebo i ostatní pokládali otázky k průběhu studia učitelek, zjišťovali jejich zájmy a koníčky během studia na základní a střední škole, jejich profesní kariéru a cestu k učitelské profesi. Zjistili, že ne vždy přímo a jednoduše dojde člověk ke svému vysněnému povolání.
V dalším pokračování by chtěli pozvat nejen vedení naší školy, ale i zajímavé osobnosti mimo školství - z uměleckého nebo muzejního prostředí.