Beseda k volbě povolání
21.3.2022

Žáci oboru Podnikání a Umělockořemeslné zpracování textilu se zúčastnili ve středu 16.3. besedy s odbornou pracovnicí na kariérové poradenství z úřadu práce. Žáci byli seznámeni se způsoby vyhledávání vhodných pracovních příležitostí, s Integrovaným portálem MPSV, dále s orientací v nabídkách práce a v požadavcích zaměstnavatelů.