Beseda 3.B
5.4.2024

Dne 4. 4. se žáci 3. ročníku oboru Truhlář a Obráběč kovů zúčastnili besedy s odbornou pracovnicí na kariérové poradenství z úřadu práce, která žákům představila široké spektrum možností a nástrojů, které jsou jim k dispozici při hledání práce, studijních příležitostí a profesního růstu. Beseda byla zaměřena nejen na konkrétní pracovní nabídky a studijní programy, ale také na rozvoj dovedností, které jsou klíčové pro úspěšný vstup do pracovního života.