Aktuální informace pro žáky, zákonné zástupce, maturanty, uchazeče

Aktuální informace pro žáky, zákonné zástupce, maturanty, uchazeče
31.3.2020

 • Školní objekty:

Jsou uzavřené na základě mimořádného opatření. Pokud budete něco potřebovat prosím o e-mailovou komunikaci.

 • Školní jídelna:

Nevaří ani pro cizí strávníky.

 • Domov mládeže:

Neubytovává (je možné individuálně domluvit odvoz učebnic, dopředu informujte formou e-mailu na: vychovatele@sspkrnov.cz). Je velký předpoklad, že v dubnu výuka a ubytování nebude probíhat, pokud máte předplaceno, není nutné zálohy posílat!

 • Výuka: probíhá vzdálenou formou, prosím sledujte e-mail, Škola Online, Bakaláři, popř. další komunikaci. Rádi bychom vám umožnili, hlavně maturantům, alternativní formu výuky, úkolů, abychom zdárně dokončili toto pololetí.

Dejte prosím učitelům zpětnou vazbu, nechybí vám něco, je toho moc, málo atd.? Děkuji.

 • Pedagogické rady závěrečných ročníků (4.U - 30.3., 4.E , 2.P - 20.4., 4.A, 4.T - 30.4.):

Zrušeno, pokračuje se v distančním vzdělávání, popř. známky mohou být postupně uzavírány. Až budete moci chodit do školy, dopředu budete vědět harmonogram do konce školního roku. Přijdete do školy, dokončí se klasifikace a seznámíme vás se vším, proč a co vás čeká do konce školního roku.

 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví a odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl jarní zkušební období. termín: do 31. 3. 2020.

Dle MŠMT budou termíny posunuty. Posílejte klidně elektronicky, vše se podepíše, až to bude možné a bezpečné.  

 • Pedagogická rada - 3. čtvrtletí, termín: 15. 4. 2020. 

Zrušena, všechny průběžné výsledky hodnocení žáků jsou ve školních informačních systémech (SkolaOnLine a Bakaláři).

 • Informativní schůze s rodiči, termín: 22. 4. 2020.

Zrušena, na dotazy budou učitelé odpovídat elektronicky (e-mail, prostřední Skola Online, Bakaláři).

 • Odborná praxe – 14 denní nebo v jakékoliv jiné podobě v prostředí firem.

Bude pro letošní školní rok, popř. pololetí unána, hodnocení na vysvědčení je v předmětech odborný výcvik, praxe, fiktivní firma. 

 • INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020: zde.
 • Přijímací zkoušky:

Sledujte vyjádření MŠMT, bližší informace zatím zde. Příští týden dostanou zákonní zástupci uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem informativní dopis.

 • Maturitní zkoušky:

Sledujte vyjádření MŠMT, bližší informace zatím zde Až budete moci chodit do školy, dopředu budete vědět harmonogram do konce školního roku. Přijdete do školy, dokončí se klasifikace a seznámíme vás se vším, proč a co vás čeká do konce školního roku.

 • Záverečné zkoušky:

Sledujte vyjádření MŠMT, bližší informace zatím zde. Až budete moci chodit do školy, dopředu budete vědět harmonogram do konce školního roku. Přijdete do školy, dokončí se klasifikace a seznámíme vás se vším, proč a co vás čeká do konce školního roku.

Pěkné dny, hodně pokoje a hlavně zdraví!

Aleš Zouhar


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

koronavirus-faq

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosím, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru


MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Maturity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Zákon v podobě, jak vyšel ve Sbírce zákonů, naleznete ZDE.

„Nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet. Bylo tedy nutné, abychom s kolegy na ministerstvu školství přistoupili k legislativním úpravám, které by výše uvedené zkoušky umožnily konat v náhradních termínech a v nezbytných případech i s upravenou organizací a podobou. V krátkém čase, který jsme ale také věnovali intenzivním debatám a konzultacím, jsme přijali právní úpravu. Prioritou pro nás bylo zachování rovnováhy mezi zájmem dětí, rodičů, škol a všech dalších návazných kroků, jako jsou například přijímací zkoušky na vysoké školy v případě maturitních zkoušek. Je zřejmé, že odborné i osobní názory některých z Vás nemusí všechna přijatá řešení považovat za ideální. Přesto jsem toho názoru, že tato situace je natolik mimořádná, že nelze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem. Řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ říká k nově přijatému zákonu ministr školství Robert Plaga.

Resort do škol rozeslat přehlednou metodiku k zákonu, kterou naleznete ZDE.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.

Maturitní zkouška pak proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit je klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Nově přijatý zákon totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů pak podle zákona proběhnou podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Přehledné schéma průběhu závěrečné zkoušky naleznete ZDE.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT bylo řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona je časově omezena pouze na tento školní rok 2019/2020.


O tom, jak mohou žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova, využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst ZDE.