Akce ČOV Krnov
16.6.2023

Dne 15. 6. 2023 se žáci třídy 1.T v doprovodu třídního učitele Ing. Petra Wasserbauera a Ing. Věry Predikantové zúčastnili exkurze v ČOV v Krnově. Kromě silně aromatických zážitků si žáci odnesli také povědomí o tom, co se děje s odpady, které vyprodukuje téměř každá domácnost a jejichž cesta vede do veřejné kanalizační sítě. Pro většinu žáků byly tyto informace zcela nové, protože ČOV navštívil v minulosti pouze jeden žák třídy. Kromě technologie čištění byli žáci také seznámeni se strojním zařízením a softwarovým vybavením sloužícím k zajištění chodu všech částí ČOV. Všichni účastníci hodnotili exkurzi, až na místy silné aroma, jako vydařenou. Celá akce byla zakončena společným posezením v lomu pod Cvilínským vrchem. Po drobném občerstvení a posezení se všichni rozešli do svých domovů. Samozřejmě poučeni, co do odpadní vod nepatří.