Informace pro uchazeče

  • Obecné informace zde
  • Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018 zde.
  • Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami zde
  • Základní informace k jednotné přijímací zkoušce zde
  • Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky zde
  • Informace pro uchazeče ke konání testů zde.
  • Specifikace požadavků pro jednotné testy z českého jazyka a literatury zde.
  • Specifikace požadavků pro jednotné testy z matematiky zde.

Více na:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/

Soubory ke stažení