Úřední deska

Výsledky talentové zkoušky

Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/20014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení talentové zkoušky uchazečů a oznamuje výsledky talentové zkoušky.

Obor vzdělání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Registrační číslo

Talentová zkouška - body

2

40

3

40

8

40

9

40

12

40

16

40

18

40

19

40

20

40

23

40

25

40

28

40

33

40

1

30

4

30

5

30

6

30

7

30

11

30

14

30

17

30

21

30

22

30

29

30

30

30

31

30

32

30

10

20

13

20

15

20

24

20

26

20

27

20

Počet bodů potřebných k úspěšnému vykonání talentové zkoušky: 10 bodů.

Maximální počet bodů: 40 bodů.

Uchazeči, kteří splnili minimální počet bodů potřebných k vykonání talentové zkoušky, pokračují v přijímacím řízení.

 

V Krnově dne 16. ledna 2018

Ing. Aleš Zouhar v. r.

ředitel školy


Výsledky talentové zkoušky

Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/20014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení talentové zkoušky uchazečů a oznamuje výsledky talentové zkoušky.

Obor vzdělání: 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

Registrační číslo

Talentová zkouška - body

38

40

41

40

42

40

45

40

34

30

39

30

43

30

35

20

36

20

37

20

40

20

44

20

Počet bodů potřebných k úspěšnému vykonání talentové zkoušky: 10 bodů.

Maximální počet bodů: 40 bodů.

Uchazeči, kteří splnili minimální počet bodů potřebných k vykonání talentové zkoušky, pokračují v přijímacím řízení.

 

V Krnově dne 16. ledna 2018

Ing. Aleš Zouhar v. r.

ředitel školy