Organizace školního roku 2017/2018

Pravidelná činnost:
Taneční kurzy
T: po dohodě s SVČ Méďa Krnov
 
Autoškola
T: po dohodě
 
Zájmová činnost
T: září 2016 - červen 2017
 
Nepravidelná činnost:
 
Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům
T: 30. 9. 2017
 
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
T: 11. 10. 2017
 
Školská rada místnost č. 306
T: 12. 10. 2017 v 15.00 hod.
 
Podzimní prázdniny
T: 26. a 27. 10. 2017, čtvrtek, pátek
Z: ZŘTV, ZŘPV, třídní učitelé
 
Den vzniku samostatného českého státu (státní svátek)
T: 28. 10. 2016, sobota
 
Stanovení oborů vzdělání a forem vzdělávání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení s talentovou zkouškou
T: do 31. 10. 2017
Z: ředitel
 
Ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků, témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období
T: 31. 10. 2017
 
Návštěva výstav Gaudeamus Brno – 4. E, 4. U, 2. P
T: dle data pořádání (31. 10. 2017 – 3. 11. 2017)
 
Den otevřených dveří
T: 8. 11. 2017 od 14:30 do 17:00
 
Den válečných veteránů (významný den ČR) 
T: 11. 11. 2017
 
Jednání výchovných komisí
T: do 15. 11. 2017
 
Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
T: 15. 11. 2017
 
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
T: 17. 11. 2017, pátek
 
Informativní schůze s rodiči
T: 22. 11. 2017
 
Vyhlášení jednotných kritérií pro přijímání do UŘ
T: 30. 11. 2017
Z: ředitel
 
Ukončení přijímání přihlášek do UŘ
T: 30. 11. 2017
 
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy
T: do 1. 12. 2017
 
Ředitel školy předá přihlášku k maturitě pro jarní termín prostřednictvím informačního systému Centra údaje podle odstavců 2 až 4
T: podle platných předpisů
 
Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
T: podle platných předpisů
 
Písemná část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. B
T: 1. 12. 2017
 
Praktická část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. B
T: 4. - 6. 12. 2017
 
Oznámení výsledku praktické části závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. B
T: 7. 12. 2017
 
Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. B
T: 14. 12. 2017 
 
Odeslání pozvánek k talentovým zkouškám
T: 15. 12. 2017
 
Vánoční prázdniny
T: 23. 12. 2017 - 2. 1. 2017, sobota, úterý
 
Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)
T: 1. 1. 2018
 
Zahájení vyučování v novém roce
T: 3. 1. 2018, středa
 
Talentové zkoušky 1. termín
T: 9. 1. 2018, úterý
 
Talentové zkoušky 2. termín
T: 10. 1. 2018, středa
 
Preventivní prohlídka – truhláři 2. ročník
T: 12. 1. 2018
 
Preventivní prohlídka – truhláři 3. ročník
T: 12. 1. 2018
 
Nejzazší termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky do UŘ 
T: 19. 1. 2018
Z: ředitel
 
Jednání výchovných komisí
T: do 26. 1. 2018
Z: ZŘTV, třídní učitelé
 
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti (významný den ČR)
T: 27. 1. 2018
 
Pedagogická rada - 1. pololetí
T: 29. 1. 2018, pondělí
 
Ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej vysvědčení
T: 31. 1. 2018, středa
 
Stanovení jednotných kritérií pro příslušné kolo přijímacího řízení
T: do 31. 1. 2018
 
Jednodenní pololetní prázdniny
T: 2. 2. 2018, pátek