Řemeslné dny

Řemeslné dny
24.10.2018

Dne 15. a 22.10.2018 se uskutečnily další Dovednostní workshop s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli. Tohoto workshopu se zúčastnili žáci 9. tříd ZŠ Dvořákův okruh a ZŠ Smetanův okruh v Krnově. Žáci těchto partnerských škol se dozvěděli, jak to na naši škole chodí, jaké má škola nároky, co žáky čeká, jaký je přístup učitelů k žákům. Pocítili tak náročné, ale přátelské klima školy. Podívali se do počítačové a mechatronické učebny, dozvěděli se informace o předmětech strojírenských, mechatroniky a programování. Žáci překonali ostych a vyzkoušeli si vyučovanou technickou problematiku např. v mechatronické učebně na výukových panelech.
Navštívili rovněž strojírenskou dílnu a dílnu s CNC stroji.
Na závěr workshopu navázala exkurze ve firmě Strojírny Kalinowski, která žákům ukázala konkrétní uplatnění některých oborů SŠP Krnov.
Žáci dostali co nejúplnější informace, které mohou být nápomocné při volbě střední školy a snad získali povědomí o technických oborech a jejich uplatnění na trhu práce.