Cesta dějinami města

Cesta dějinami města
23.11.2018

V pátek 16.11.2018 žákyně a žáci tříd 1.E a 1.M navštívili v Obecním domě v Opavě animační program Cesta dějinami města, který je zaměřen na historii centra zdejšího regionu od pravěku až po současnost. Žáci mají jednak možnost prokázat své znalosti, jednak si doplnit informace o městě napříč jeho dějinami.